METEOGRAMI
hmz
WRFNMM_E12, dx=dy=0.1dg

Možete i sami kreirati meteogram za bilo koju tačku iz DOMENA modela:
Pozicija:

Opština/Mjesto:

Flag Counter